Turvallisuusasiakirja

SISÄLLYSLUETTELO:

 

Yleistä

 1. Yrityksen perustiedot
 2. Turvallisuusorganisaatio ja työntekijöiden toimenkuvat
 3. Osallistujat ja osallistujaryhmät
 4. Rakennukset ja rakenteet
 5. Turvallisuusvälineet ja sijainti
 6. Riskien arviointi ja turvallisuussuunnittelu
 7. Toimintaohjeet hätä- ja onnettomuustilanteita varten

7.1 Hätätilaohjeet

7.2 Onnettomuus – ja hätätilanne

7.3 Tulipalo

7.4 Kiinteistön evakuointi

7.5 Sähkökatko

7.6 Vesikatko

7.7 Kemikaalivuoto

7.8 Kaasuvaara (ulkoinen)

7.9 Säteilyvaara

7.10 Pommiuhka

7.11                 Kadonnut henkilö

7.12                 Rikos- ja ilkivalta

7.13                 Aseellinen hyökkäys

 1. Muu turvallisuus (murtosuojaus ja lukitus)
 2. Tapaturman tai onnettomuuden jälkeiset toimenpiteet
 3. Suunnitelman hyväksyminen ja tarkastaminen

 

 

 

YLEISTÄ

Tämä turvallisuusasiakirja kertoo O’JES tilojen turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Uudet työntekijät, osa-aikatyöntekijät ja ulkoiset yhteistyökumppanit voivat helposti omaksua talon tavat tästä asiakirjasta, jotta yhteistyö olisi saumatonta ja sujuvaa.

JVS Serving toimialan osana on O’JES tilat – yritys, joka tarjoaa yksityiseen tapahtumakäyttöön vuokrattavat juhla- edustus- ja saunatilat sekä erilaisia ohjelmapalveluita. Tilan palveluihin on mahdollista liittää tilauksesta myös pienimuotoista pitopalvelua,  kuten kahvitus tai ruokailu.

Asiakkaan itsen huolehtiessa tapahtuman toiminnasta tiloissa, on tämä myös velvoitettu toimimaan O’JES tilojen turvallisuusohjeet huomioiden.

JV Serving Tmi on perustettu 2004 ja O’JES tilat 2012, yhtiömuutos JVS Serving avoinyhtiö 2019.

Yritys työllistää 2 hlöä kokopäiväisesti sekä osa-aikaisesti henkilöitä tarpeen mukaan.

Vastuullisia henkilöitä ovat pääasiallisesti yrityksessä työskentelevät omistajat, Jyri ja Susanna Vanhala.

Yrityksellä on toimitilat Runeberginkatu 15 (2 krs), Kotka.

O’JES tilojen toiminta-alueeseen kuuluu ohjelmapalvelut sekä juhla-, edustus- ja saunatilojen vuokraaminen yksityiseen tapahtumakäyttöön yrityksille ja yksityisille henkilöille.

Ohjelmat räätälöidään niin yritysten asiakkaille ja henkilökunnille kuin myös yksittäisten henkilöiden käyttöön.

Henkilökunnan moni ammatillinen näkökulma aktiviteetteja suunniteltaessa ja tehdessä on suuressa osassa myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa, mutta silti turvallisuuden rooli on etusijalla, niin fyysinen, psyykkinen kuin taloudellinenkin turvallisuus. Ohjeita noudattamalla työympäristö ja asiakaskunta voivat huoletta nauttia tilaamastaan palvelusta tai tuotekokonaisuudesta. Tämän turvallisuusasiakirjan perustana on riskien kartoitus ja arviointityö, jonka pohjalta on saatu tuotettua turvallisuusanalyysi ja pelastussuunnitelmat. Tätä asiakirjaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa ja ohjelmien tai toiminnan muuttuessa.

 1. YRITYKSEN PERUSTIEDOT

JVS Serving avoinyhtiö/ O’JES tilat

Y- 3085394 – 4

Toimipaikanosoite: Runeberginkatu 15 (2 krs), 48200 Kotka

Laskutusosoite:Vainiontie 1, 48700 Kotka

 1. TURVALLISUUSORGANISAATIO JA TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMENKUVAT

O’JES tilojenaktiviteettikohtaisena turvallisuusvastaavana toimii aktiviteetin luonteesta riippuen sellainen henkilö, jolla on parhaat teknistaidolliset kyvyt kuhunkin aktiviteettiin liittyen.

Koko yrityksen ja sen toiminnan turvallisuudesta vastaava henkilö on Jyri Vanhala ja hänen varahenkilönsä Susanna Vanhala

Jyri Vanhala puh. 040-51 44 672

Email: jyri.vanhala@kymp.net

Työtehtävät: toteutus, avustustyöt, kaluston tarkastus ja huolto

Turvallisuustehtävät: turvallisuuspäällikkö onnettomuuksien ja läheltä piti tilanteiden seuranta ja raportointi,tilapäishenkilökunnan turvallisuuskoulutus ja harjoituttaminen

Tehtävät onnettomuustilanteissa: paikanpäällä ensiapu ja jatkohoidon varmistaminen, onnettomuuden jälkeinen purku, tiedotus

Koulutus: EA1  

Susanna Vanhala p. 044 9819 752

Email: susanna.vanhala@kymp.net

Työtehtävät: suunnittelu, organisointi ja toteutus sekä markkinointi

Turvallisuustehtävät: ensiapuvälineet, tiedotus

Tehtävät onnettomuustilanteissa: paikanpäällä ensiapu ja jatkohoidon varmistaminen, onnettomuuden jälkeinen purku, tiedotus

Koulutus: EA2, matkailualan turvallisuuspassi, hygieniapassi

 1. OSALLISTUJAT JA OSALLISTUJARYHMÄT

JVS Serving avoinyhtiö/OJES tilat asiakas koostumus ei ole eriytynyt, kuka tai mikä ryhmä tahansa voi käyttää yrityksen palveluita, huomioiden että tilat sijaitsevat hissittömän rakennuksen 2. kerroksessa, eikä tiloissa ole erityisiä apuvälineitä esim. liikuntarajoitteisille.

Asiakkaista n. 99  % on kotimaisia, pääosin yritys- ja yksityisasiakkaita ja 1 % ulkomaalaisia asiakkaita.

Erityisryhmät ja niiden huomiointi

Lapset

 • Selkeät ja ytimekkäät säännöt. Teknistentaitojen opettelussa ja ohjaustilanteessa ohjaajan/tapahtumavastaavan on saatava koko ryhmän huomio. Tarkkaile erityisesti huonon keskittymiskyvyn omaavia henkilöitä ja varmista, että ohjeet on ymmärretty.

Ulkomaalaiset

 • Ulkomaalaisten kanssa on varmistettava, että mukana on tarpeeksi kielitaitoinen O’JES tilojen edustaja ja hänen on varmistettava, että ryhmäläiset ovat ymmärtäneet ohjelmapalveluiden ohjeet sekä tilojen käyttöön liittyvät toimintatavat oikein.

Juhlivat ryhmät

 • Alkoholi on yleensä olennainen osa juhlia. Ennakkotiedottamisessa tulee tehdä selväksi milloin kyseessä on nollatoleranssi. Tapahtumavastaavan on selvitettävä säännöt ja mahdollisesti kiellettävä humalaisen osallistuminen ohjelmaan.
 1. RAKENNUKSET JA RAKENTEET

O’JES tilat sijaitsevatKotkassa Hovinsaarella, Runeberginkatu 15 (2 krs), 48200 Kotka.

Käytössä olevaa tilaa on n. 230 m2, sisältäen, WC- ja pukeutumistilat, saunan, kylpyhuoneen, rentoutumisosaston, keittiön sekä juhla- ja edustustilan.

Samassa 2. kerroksessa sijaitsee asuinhuoneisto, joka on yritystoiminnan käyttöön vuokrattuna. Asuinhuoneisto on n. 35 m2, sisältäen WC, makuuhuoneen, olohuoneen ja tupakeittiön. Asuinhuoneiston mahdollisella asukkaalla on rajattu käyttöoikeus O’JES tilojen kylpytiloihin, silloin kuin tila ei ole asiakas käytössä.

 1. TURVALLISUUSVÄLINEET JA SIJAINTI
 • Ensiapulaukku
 • Lääkekaappi
 • Paloilmaisimet x 1 kpl
 • Alkusammutuskalusto:
 • jauhesammutin 6 kg x 1 kpl
 • sammutuspeite x 1 kpl

Tarkastus ja huolto suoritetaan vuosittain.

 1. RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUSSUUNNITELU

Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden mahdolliset seuraukset:

Toimenpiteet vaarojen välttämiseksi:

 • tiedottaminen riskeistä ja niiden ehkäisystä
 • turvallisuusvälineiden käytön opastaminen
 • tilanteen tasalla pysyminen => tiedottaminen
 • asiakkaan opastaminen henkilökohtaisesti tilan käytön suhteen ja lisäksi seiniltä löytyvillä ohjeistuksilla, tilan järjestyssäännöillä sekä turvallisuuskansiossa olevilla toimintaohjeilla hätätilanteita varten
 1. TOIMINTAOHJEET HÄTÄ- JA ONNETTOMUUSTILANTEITA VARTEN

7.1 HÄTÄTILAOHJEET

HÄLYTYSNUMEROT

Aluehälytyskeskus/Poliisi     112

Turvapäällikkö Jyri Vanhala 040-51 44 672

Varahenkilö Susanna Vanhala 044-98 19 752

Kiinteistöasiat / talonmies
Jyri Vanhala puh. 040-51 44 672
Sähkölaitoksen vikailmoitukset
Kymenlaakson Sähkö Oy: (05) 7780 222
Vesilaitoksen vikailmoitukset
Työaikana ma-to klo 7-15.30 ja pe klo 7-14

Kotkassa p. 040 750 5762/Jukka Littman (ensisijaisesti Itä-Kotka)

Muina aikoina p. (05) 228 1129

KIINTEISTÖN PÄÄVEDEN SULKU kiinteistön kattilahuone/Ota yhteys:

Jyri Vanhala puh.040-51 44 672

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden pysäyttäminen (mistä pysäytetään, kuka pysäyttää):

Sähkötaulusta kyseinen sulake tai pääkytkin pois päältä

Kiinteistön vakuutukset: Nordea yritysvakuutus
 
Kokoontumispaikka ja varapaikka, jos kiinteistöstä joudutaan poistumaan:

Rakennuksen viereinen leikkikenttä sekä Runeberginkatu 25

 

ONNETTOMUUS TAI SAIRAUSKOHTAUS

Ambulanssi: 112
Poliisi: 112
Myrkytystietokeskus: 0800 147111
Päivystävä sairaala:

 

Kiireellinen tilanne, ensiapu:

Kymenlaakson keskussairaala

020 633 1000

Pohjois-Kymen sairaala

020 6151601

Ei-kiireelliset asiat:

Kymenlaakson keskussairaala

05 220 51 (vaihde)

Hammaslääkäri Hammaslääkäripäivystys (viikonloppuisin ja arkipyhinä 10-11):

Kymenlaakson keskussairaala

05 220 51 (vaihde)

Talon ensiapupaikka: Ensiapukaappi merkittynä juhla-/edustustilassa
·       Selvitä, mitä on tapahtunut.

·       Pelasta hengenvaarassa olevat, estä lisäonnettomuudet.

·       Hälytä apua hätänumerosta 112.

·       Anna hätäensiapu

– turvaa hengitys ja verenkierto

– ehkäise sokki ja tyrehdytä verenvuoto.

 • TOIMINTAOHJE ONNETTOMUUS- JA HÄTÄTILANTEITA VARTEN

HÄLYTYSNUMEROT

Aluehälytyskeskus/Poliisi                 112

 1. Arvioi nopeasti mitä on tapahtunut
 2. Estä lisäonnettomuudet – tarvittavat toimenpiteet
 3. Arvioi välittömän ja hätäensiavun tarve
 4. Johda tilanne ja tehtävänjako
 5. Lisäavun tarpeessa: soita 112
 6. Anna ensin hätä (henkeäpelastava) ensiapu
 7. Anna muu ensiapu
 8. Varmista jatkohoito
 9. Pura tilanne.
 • TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA
 1. Pelasta.

– Säilytä malttisi ja toimi rauhallisesti.

– Pelasta välittömässä vaarassa olevat

 1. Sammuta.

– Yritä sammuttaa palo alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.

– Älä koskaan sammuta vedellä jännitteisen sähkölaitteen paloa tai rasvapaloa

 • sisustusmateriaalit vesi, sammutusjauhe
 • kankaat, puu ja paperi vesi, sammutusjauhe
 • palavat nesteet  sammutusjauhe
 • rasvapalo sammutusjauhe, sammutuspeite
 • sähkölaitteet  sammutusjauhe (pyri katkaisemaan virta ennen sammutusta)
 1. Hälytä

– Tee hätäilmoitus numeroon 112

– Muista! Savu tainnuttaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa.

– Pelasta itsesi ulos ja soita naapurista.

 1. Rajoita.

– Sulje ovet ja ikkunat perässäsi – näin rajoitat palon leviämistä.

– Varoita naapureita

 1. Opasta.
 • TOIMINTAOHJE KIINTEISTÖN EVAKUOINTITILANTEESSA

Rakennuksen sisäisessä ihmisiä uhkaavassa vaarassa annetaan evakuointikäsky vaara-alueelle ja viereisiin tiloihin. Pääsääntö tilojen evakuointijärjestykselle on: onnettomuusalue, yläpuoliset ja viereiset tilat, alapuoliset tilat. Evakuointitilanteessa kaikkien tulee kerääntyä kokoontumispaikalle, jolloin voidaan varmistua kaikkien pääsystä ulos rakennuksesta.

Suojeluvalvojien tehtävät

– Varmista, että poistumistiestä on esteetön kulku.

– Valvo vastuualueesi tyhjentämistä ja poistu sieltä viimeisenä tarkastettuasi, että alue on tyhjä.

– Valvo, että kaikki ikkunat sekä ovet on suljettu, mutta ei lukittu.

Henkilöstön toiminta

– Evakuointikäskyn saatuasi älä viivyttele, esim. hakemalla henkilökohtaisia tavaroitasi vaan poistu tilasta välittömästi.

– Noudata annettuja poistumisohjeita.

– Varmista, ettei ketään jää tilaan, sulje ikkunat ja ovet, mutta älä lukitse niitä.

– Ilmoittaudu suojeluvalvojallesi kokoontumispaikalla ja kerro tekemistäsi toimenpiteistä.

Kokoontumispaikka

Kokoontumispaikkoja evakuointitilanteessa ovat rakennuksen viereinen leikkikenttä ja Pesuainetukku Osola Runeberginkatu 25 tai jokin muu pelastusviranomaisen osoittama paikka.

Tiedottaminen

Vain viranomaiset ja yrityksen johto saavat antaa lausuntoja sekä tiedottaa palo- ja pommiuhkatilanteessa.

 • TOIMINTAOHJE SÄHKÖKATKOKSISSA

– Järjestä varavalaistus sisätiloihin liikkumista varten.

– Varavalaisimina käytetään taskulamppuja, vältä kynttilöitä.

– Huolehdi tarkastamalla jo etukäteen poistumisteiden merkkivalojen toimivuus.

– Valmistaudu käynnistämään tarvittaessa opastus-, sammutus- ja ensiaputoiminta.

– Tarkista, ettei muihin erityistiloihin ole jäänyt ketään.

– Pyri selvittämään sähkökatkoksen syy ja mahdollisuus palata normaaliin sähkön saantiin.

– Sähkön saannin palautuessa varmista, että tarpeettomia tai valvomattomia sähkölaitteita ei jää päälle.

– Ole suojelujohtajan ja suojeluvalvojan(esimiehet) käytettävissä.

 • TOIMINTAOHJE VESIKATKOKSISSA

– Ota selville etukäteen veden pääsulun ja linjasulkujen sijainti (ks. pohjakuvat).

– Katkaise vuotokohteesta ja sen viereisistä tiloista sähkö.

– Tyrehdytä vuoto sulkemalla veden pää- tai linjasulku tahi peittämällä vuotokohta

muovilla ja kiristysremmeillä tms. apuvälineillä.

– Suojaa tärkeät kohteet vedeltä aloittamalla vahingon rajoittamis- ja vedenpoistotoimet sekä selvitä mahdolliset vesivahingot.

– Ota yhteys kiinteistönhoitoon ja vakuutusyhtiöön, isoissa vuodoissa tarvittaessa aluehälytyskeskukseen

 • TOIMINTAOHJE KEMIKAALIVUOTOTILANTEESSA

Yrityksessä käsiteltävien kemikaalimäärien pienuudesta johtuen ei suurta tuhoa pääse syntymään mahdollisessa kemikaalionnettomuudessa. Onnettomuustilanteessa on  kuitenkin tärkeää huomata kemikaalin vaatima suojaustaso, ettei auttaja joudu autettavaksi altistuessaan myrkylliselle aineelle.

– Vaara-alueen eristys ja mahdollisesti rakennuksen osan evakuointi.

– Varoita henkilöstöä sattuneesta onnettomuudesta.

– Katkaise keskusilmastointi, kohdepoistoja ei tarvitse sulkea.

– Käytä onnettomuusaineen käsittelyn vaatimia henkilönsuojaimia.

– Pienennä räjähdys- ja syttymisvaaraa katkaisemalla sähköt alueelta.

– Imeytä neste tai rajaa sen leviäminen.

– Tuuleta tila hyvin.

– Anna heti pelastushenkilöstölle tietoa vuotaneen kemikaalin ominaisuuksista.

 • TOIMINTAOHJE ULKOISESSA KAASUVAARATILANTEESSA 

Ulkoisen kaasuvaaran uhatessa tulee antaa sisäinen hälytys, sulkea ikkunat, ulko- ja väliovet sekä ilmanvaihtoventtiilit.

Yleinen hälytysmerkki ilmoittaa kaasuonnettomuudesta.

– Ollessasi ulkona siirry heti sisätiloihin.

– Tuntiessasi kaasun hajua liiku rauhallisesti ja vältä hengästymistä.

– Sammuta koneellinen ilmastointi ja tuuletus.

– Sulje ikkunat, ovet sekä venttiilit.

– Pyydä alueesi suojeluvalvojalta tiivistysmateriaali ja tilkitse vuotokohdat.

– Avaa radio(Radio Suomi), toimi viranomaistiedotusten sekä -ohjeiden mukaisesti ja kirjaa ne ylös.

– Vältä puhelimen käyttöä.

– Jos kaasun haju tuntuu, tehosta suojausvaikutusta hengittämällä kostean ja huokoisen kankaan läpi.

– Suojaudu rakennuksen ylimpään kerrokseen mikäli mahdollista, vältä kellaritiloja.

– Älä missään tapauksessa lähde ulos rakennuksesta ilman viranomaisten lupaa.

– Kaasuvaaratilanteen jälkeen tarkasta ja tuuleta tilat hyvin, huomio erityisesti kellaritilat.

– Toimita iho-, silmä- tai hengitysoireita kärsineet hoitoon. 

 • TOIMINTAOHJE SÄTEILYVAARATILANTEESSA

Säteilyvaaratilanteesta ilmoitetaan yleisellä hälytysmerkillä, sekä eri tiedotusvälineillä, kuten radion ja television välityksellä.

Viranomaiset antavat ohjeita toimista eri säteilyvoimakkuuksissa.

Väestön varoitusraja, jos viranomaisten mittaama annosnopeus 100 Sv/h

– Siirry heti sisätiloihin.

– Sammuta koneellinen ilmastointi ja tuuletus.

– Sulje ovet, ikkunat sekä venttiilit.

– Jaa tiivistysmateriaali ja valvo tiivistystoimia.

– Avaa radio (Radio Suomi), toimi viranomaistiedotusten sekä ohjeiden mukaisesti ja kirjaa ne ylös

– Nauti joditabletti vain viranomaisten ohjeiden mukaan.

– Vältä puhelimen käyttöä.

– Älä poistu sisätiloista ilman viranomaisten lupaa.

Väestön hälytysraja, jos viranomaisten mittaama annosnopeus 1 000 Sv/h

– Toimi kuten väestön varoitusrajatilanteessa.

– Valmistaudu suojautumaan väestönsuojaan.

– Aloita säännöllinen säteilynmittaus ja pidä siitä kirjaa.

– Valitse rakennuksen sisääntuloreitit ja suojaa ne muoveilla.

– Järjestä ulkoa tuleville puhdistautumispaikat.

– Jaa suojeluhenkilöstölle suojavarusteet.

– Viranomaisten ilmoitettua alueen yleisen säteilytason laskusta turvalliselle tasolle järjestä säteilynmittaus saastuneiden piha-alueiden ja rakennuksen tilojen löytämiseksi ja suorita saastuneiden tilojen puhdistus.

– Varastoi saastuneet varusteet tiiviisiin säkkeihin etäälle oleskelutiloista.

– Pidä yllä jatkuvaa tiedotusvälineiden seurantaa ja ole valmiina suojautumaan uudelleen.

 

 • TOIMINTAOHJE POMMIUHKATILANTEESSA

Pääsääntöisesti pommiuhkaus annetaan puhelimella. Henkilö joka uhkauksen saa, tulee jo ennen poliisin paikalle tuloa tiedottaa tilanteesta ja rauhoittaa ihmisiä sekä aloittaa evakuointi.

Yrityksen vastaava henkilö

– Ilmoita uhkauksesta poliisille.

– Keskeytä kaikki tuotanto.

– Kiellä henkilökuntaa koskemasta vieraisiin esineisiin ja siirtelemästä tavaroita.

– Johda toimintaa poliisin antamien ohjeiden mukaisesti poliisin saapumiseen asti.

– Kutsu kokoon suojeluvalvojat.

– Arvioi riskialueet pommiuhkaussoiton, todennäköisyyden tai muun tiedon pohjalta.

– Sulje riskialueet ja aseta vartiointi oville.

– Anna tarvittaessa evakuointikäsky poliisin ohjeiden mukaan.

– Raportoi toimintaa johtavalle poliisille tehdyistä havainnoista.

Henkilö, joka ottaa vastaan pommiuhkaussoiton

– Ole rauhallinen ja ystävällinen.

– Älä keskeytä uhkauksen antajaa.

– Yritä ylläpitää puhelua.

– Uhkauksen jälkeen älä sulje puhelinta vaan jätä linja auki (soitto poliisille toisella puhelimella).

– Ilmoita uhkauksesta suojelujohtajalle.

– Täytä kaavake pommiuhkaussoitosta (liite).

Tiedottaminen

Vain poliisi ja yrityksen johto saavat antaa lausuntoja sekä tiedottaa pommiuhkatilanteessa.

 

 • TOIMINTAOHJE KADONNUT HENKILÖ –TILANTEESSA
 1. Ennen kuin teet katoamisilmoituksen, varmista, ettei kadonnut henkilö ole mennyt sukulaisten tai ystävien luo, kesämökille tai muuhun vastaavaan paikkaan. Jos henkilö on kadonnut aiemminkin, tarkista paikka, josta hän aiemmin löytyi. Tarkista myös asuinympäristö ja soita lähialueen sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Ne saattavat kuitenkin vaitiolovelvollisuuteensa vedoten kieltäytyä antamasta minkäänlaisia tietoja.
 1. Tee katoamisilmoitus henkilökohtaisesti poliisiasemalla. Ota mukaan tuore valokuva kadonneesta. Poliisi haluaa tietää kadonneen henkilötiedot, hänen tuntomerkkinsä ja mahdollisen kulkuvälineensä. Etsintä helpottuu, jos poliisi saa tietoa myös kadonneen taustasta, mielentilasta, suunnitelmista, rahavaroista ja muista varusteista.

Tunnistamista helpottavat tuntomerkit:

* Henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero.

Tuntomerkit: ikä, pituus, paino, ruumiinrakenne, hiusten väri, pituus, muoto ja mahdollinen kaljuuntuminen, silmien väri, silmälasit, sekä erityistuntomerkit (proteesit, kuulolaitteet, raajan puuttuminen tai muu invaliditeetti, tatuoinnit, ontuminen tai muu liikkumisen erityispiirre).

Vaatetus: vaatteiden malli, merkki, väri, repeytymät, paikkaukset, jalkineet sekä mahdolliset reput, kassit tai salkut.

Mahdollinen kulkuväline: polkupyörän merkki, väri ja malli; mopon tai moottoripyörän merkki, väri, malli ja rekisteritunnus; auton merkki, väri, malli, rekisteritunnus sekä vuosimalli, tyyppi ja erityistuntomerkit; veneen malli, rekisteritunnus ja mahdolliset erityistuntomerkit.

 1. Poliisille on selvitettävä, millaisella alueella ja kuinka laajalti etsintöjä on jo tehty. Vältä jälkien sotkemista sillä alueella, jolla kadonnut viimeksi nähtiin.
 2. Jos kadonnut löytyy tai tulee itse kotiin, on poliisille ilmoitettava siitä heti.
 • TOIMINTAOHJE RIKOS- JA ILKIVALTATILANTEESSA

Poliisin tehtäviin kuuluu selvittää rikos- ja ilkivaltatilanteissa syylliset. Yrityksen henkilökunta voi omalla toiminnalla estää lisävahinkojen syntymisen.

Havaittuasi rikoksen tai ilkivallan tapahtuneen

– Ilmoita poliisille tapahtuneesta heti.

– Eristä vaara- ja vahinkoalueet tarvittaessa vartioinnilla.

– Lisää alueen valvontaa ja tarvittaessa evakuoi rakennus tai sen osa.

– Suojaa mahdollinen todistusaineisto ja valvo ettei, kukaan sotke jälkiä.

– Kerro poliisille kaikista havainnoista, sillä jokin pieneltä tuntuva ja merkityksetönkin seikka voi olla ratkaiseva rikoksen selvittämiseksi.

Joutuessasi rikoksen uhriksi

– Ole rauhallinen.

– Tottele käskyjä, mutta älä tee mitään vapaaehtoisesti.

– Unohda sankariteot.

– Tarkkaile ryöstäjää, pyri saamaan paljon tuntomerkkejä hänestä.

– Ilmoita poliisille tapahtuneesta.

– Eristä rikoksen tapahtumapaikka tarvittaessa vartioinnilla.

– Täytä itsenäisesti tuntomerkkikaavake rikostilanteesta (liite).

 • TOIMINTAOHJE ASEELLISEN HYÖKKÄYKSEN UHATESSA 

  – Viranomaisten kehoittaessa tehostamaan suojelua poikkeusoloissa ryhdy

toimenpiteisiin rakennuksen, henkilöstön ja laitteiden suojaamiseksi.

– Aloita väestönsuojan kunnostaminen suojauskuntoon ja varmista, että kaikki tietävät suojan sisäänkäynnin.

– Siirrä vaaralliset aineet, arka ja arvokas materiaali suojaisaan paikkaan tai suojaa ne muuten.

– Siirrä hyllyssä oleva materiaali lattialle tai muualle suojaan ja vähennä arkojen tilojen palokuormaa.

– Siirrä alkusammutuskalusto suojaisiin paikkoihin ja ota käyttöön kaikki alkusammutukseen soveltuva materiaali.

– Yleisen hälytysmerkin kuullessasi suorita sisäinen hälytys ja sulje LVIS-tekniikka.

– Siirry suojaan ja seuraa viranomaisten tiedotuksia ja ohjeita.

– Vaaran mentyä ohi käynnistä mahdollisten uhrien etsintä- ja pelastustoimet sekä ensiapu- ja alkusammutustoimet.

– Tarkista rakennuksen ja materiaalien vauriot, eristä vaaralliset alueet ja tiedota niistä.

– Ole yhteydessä suojelulohkon johtokeskukseen, josta saat tarvittaessa apua.

– Ole valmiina suojautumaan uudelleen.           

  Yhteydenotot

Suojelulohkon johtokeskusväestönsuojeluviranomaiset ilmoittavat puhelinnumeron vasta poikkeusoloissa

 1. MUU TURVALLISUUS 
Murtosuojaus ja lukitus (esim. lukkojen, ovipumppujen ja takalukituksen toimivuus, avainten säilytys, luovutus ja määrä)
Rakennuksessa on murto- ja palojärjestelmä sekä videovalvonta, jota ohjataan Jyri Vanhalan toimesta p. 040-5144672. Mikäli rakennuksessa liikutaan muutoin kuin mitä on ennalta sovittu tulee siitä ilmoittaa etukäteen hälytysjärjestelmän kytkemistä varten.
Avaimet luovutetaan tilan vuokraajalle erillistä sopimusta vastaan. Vuokra-ajankohdan päätyttyä avaimet tulee palauttaa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ovien lukituksesta ja avaimista huolehtii paikan varaaja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Avaimia tiloihin on 4 kpl
Ongelmajätteet: keräyspaikoista on annettu asukkaille ohjeet  Kyllä X Ei

 

 1. TAPATURMAN TAI ONNETTOMUUSTILANTEEN JÄLKEINEN TOIMINTA
 • Tapaturma/läheltäpiti -ilmoituslomakkeen täyttäminen turvallisuuskansioon
 • Ilmoittaminen kuluttajaviraston internetsivuilta löytyvällä lomakkeella
 • Mahdollinen yhteydenotto vakuutusyhtiöön korvauksien osalta
 • Onnettomuusanalyysin teko
 • Jatkotoimenpiteet ja niiden toteuttaminen

10.

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA TARKASTAMINEN  

Turvallisuusasiakirja on päivitetty 12.8.2019  Susanna Vanhalan toimesta.

 

Ota yhteyttä

”We don’t remember days, we remember the moments”

-Cesare Pavese-